Maandschors

Elke twee maanden brengt de scouts “De Schors” uit. Dit is een boekje waarin leden de informatie kunnen vinden over wat er staat te gebeuren in de komende twee maanden. Ouders kunnen hierin ook informatie vinden over hoe betalingen moeten gebeuren, hoe hun kind verzekerd kan worden, of ze aanwezig moeten zijn op een bepaalde vergadering, … Elk gezin krijgt één boekje mee naar huis, maar omdat de papieren versie al eens zoek geraakt (of samen met uw kinds huiswerk opgegeten wordt door de hond) proberen wij deze ook digitaal te publiceren. Om de maandschors van de komende twee maanden te kunnen bekijken, dien je op de onderstaande link te klikken. De maandschors wordt nu automatisch geopend in het tabbad.

Maandschorsen socutsjaar 2023-2024

oktober-november: 

Maandschors okt-nov

December-Januari:

Maanschors dec-jan

Februari-Maart:

Maandscors Feb-Mar

April-Mei:

Maandschors april-mei.pdf